top of page
Acupuncture

Velkommen til Dikemark akupunktur

Med hjerte til å se hele mennesket 

 

           - Body&Mind&Spirit -

Jeg kan hjelpe deg

Mitt navn er Eivor Jahren Kjus og jeg driver Dikemark akupunktur i Asker. Jeg er sertifisert akupunktør og medlem av Norske naturterapeuters hovedorganisasjon NNH.

Jeg har spesialisert meg på fem-element-akupunktur. Behandlingen varer normalt en klokketime og inkluderer både samtale og bruk av nåler.

Behandlingen kan brukes både ved spesifikke fysiske plager og ved følelsesmessige symptomer som stress, nedstemthet, depresjon og uro. Ta gjerne kontakt med meg for å få vite mer!

eivor@dikemark-akupunktur.no

+47 95 80 59 50

nnh_logo.jpg

Min virksomhet

Fem element akupunktur – mer enn symptomlindring

Min virksomhet
Acupuncture old book
Hvorfor akupunktur

På hvilken måte kan fem element akupunktur hjelpe?

Fem element akupunktur kan gi deg en ny måte å forholde deg til livet på og øke vitalitet og livsglede. Dette skjer ved å behandle deg som en hel person og ikke bare dine fysiske eller følelsesmessige symptomer. Målet er å gjøre noe med årsaken til ubalansen eller sykdommen.

 

Når livsgnisten kommer i ubalanse, kan dette lede til stress, indre uro og fysiske plager. Behandlingen søker å fremme naturlig flyt i kroppens energibaner ved å fjerne blokkeringer som ligger til grunn for ubalansene. Stimulering av livsenergien styrker den naturlige evnen til selvhelbredelse, kan bringe deg tilbake i balanse og fremme fysisk og psykisk velvære. Akupunkturbehandlingen er ment som et redskap for å holde livsgnisten levende, slik at mennesket kan uttrykke sitt fulle potensiale på en naturlig måte. 

Mange oppsøker akupunktur også for mer spesifikke plager, som blant annet: 

 • hodeplager

 • stress

 • ryggplager

 • fordøyelsesproblemer

 • depresjon

 • angst

 • søvnproblemer

 • leddgikt

 • hudproblemer

 • utbrenthet

 • ubestemmelige smerter/plager  

Acupuncture Traditional Chinese herbal medicine
Fem element akupunktur

Hva er fem element akupunktur?

Det finnes ulike retninger innenfor den klassiske akupunkturen, som hver har sin tilnærming til diagnose og behandling. 

Fem element akupunktur er en tradisjon holdt levende gjennom tusener av år; en av de eldste retningene innenfor den klassiske akupunktur-tradisjonen. Den ble bragt til vesten på sekstitallet av pioneren JR Worsley, som grunnla den første akupunkturskolen for fem element akupunktur i England. Denne tradisjonen blir nå ført videre av utøvere over hele verden. 

Fem element akupunktur har en sterk tilknytning til den tradisjonelle akupunkturens forståelse av sammenhengen mellom kropp og sinn. Dette innebærer at fysiske symtpomer settes i en helhetlig sammenheng. Denne formen for akupunktur, med dens brede tilnærming til helse og vitalitet, er derfor godt egnet til å møte det moderne menneskets behov. 

I Fem element akupunktur vendes oppmerksomheten til de fem elementene: Tre, Ild, Jord, Metall og Vann og hvordan disse kommer til uttrykk i mennesket på alle nivå. Alt som eksisterer er et uttrykk for de fem elementene. Hvert menneske er en unik sammensetning av de fem elementene, hvor ett av elementene er fremtredende på godt og vondt. Når det fremtredende elementet blir forstyrret og kommer i ubalanse, er dette den underliggende årsaken til sykdom (også kalt CF: the causative factor).

I den tradisjonelle diagnosen (TD) bruker vi blant annet ansiktsfargen, lyden i stemmen, kroppslukt og emosjon for å finne frem til det rette elementet. Videre ser vi på hvordan dette påvirker sammenhengen mellom alle elementene. 

Akupunktøren bruker seg selv som et redskap for å gjenkjenne både balansen og ubalansen hos en klient. Vi lærer å utvikle og åpne både ytre og indre sanser for å fange opp det klienten gjennom elementene prøver å formidle til oss. I studiet søker vi å balansere en intellektuell teoretisk forståelse med det å utvikle seg selv som et instrument for helbredelse på alle nivå. I Nei Jing, en av de eldste kinesiske skriftene om akupunktur, beskrives også kvaliteten på relasjonen mellom terapeut og klient som en viktig forutsetning for helbredelse. 

De fem elementene
De fem elementene.jpg

De fem elementene

I fem element akupunktur blir mennesket betraktet som en del av en større helhet, sammenhengen mellom mennesket og naturen. De fem elementene representerer fem livsfaser som beveger seg gjennom naturen og mennesket og vi knytter det til energiene i de ulike årstidene. Når denne syklusen er i balanse er vi i balanse, og det åpner muligheten for å leve i harmoni med sin natur.

Tre-elementet

Dette er vårens energi, kraften til ny fødsel, vekst og fornyelse. Det gir oss evnen til å se hvor vi skal, til å bevege oss fremover i en bestemt retning. Tre-elementet bærer i seg kvalitetene av visjon og bestemmelse, som sammen med kvaliteter som struktur og fleksibilitet legger grunnlaget for optimisme og det å se muligheter. Til grunn for disse kvalitetene ligger følelsen sinne, som i sitt rene uttrykk er evnen til å markere seg med tydelighet og ta sin naturlige plass. Organene knyttet til tre-elementet er leveren og galleblæren.

Vår.jpeg

Ild-elementet

Dette er sommerens energi, og handler om å relatere. Det gjør oss i stand til å modnes og blomstre, gjennom evnen til å ha varme for oss selv og andre og til å gi og motta kjærlighet. Her finner vi lidenskap og det å finne glede i det vi gjør. Ild-elementet gir oss muligheten til å relatere og kommunisere med åpenhet og naturlighet, til å vise hvem vi er og våge å være sårbare. Organene knyttet til ild-elementet er hjertet og tynntarmen, samt funksjonene sirkulasjon og varmeregulering.

Sommer.jpeg

Jord-elementet

Dette er overganene mellom årstidene og kommer tydeligst frem om sensommeren, tiden for innhøsting. Det gir oss evnen til å nære oss selv og andre gjennom medfølelse, som en mors omsorg for barnet. Balansen mellom det å gi og motta er knyttet til jord-elementet og handler om å være forbundet med jorden, den praktiske virkeligheten, Det nærer evnen til å ta inn og bearbeide informasjon, hukommelsen og intellektet. Med en følelse av tilfredshet med det vi har gjor kan vi nyte fruktene av vårt arbeid. Organene knyttet til jord-elementet er milten og magen.

Sensommer.jpeg

Metall-elementet

Dette er høstens energi. Det gir kvalitet, verdi og selvverd. Her finner vi kontakt med vår innerste natur, en kilde til dyp inspirasjon. Samtidig ligger her tapsfølelsen og sorgen som følge av å ha mistet denne kontakten. Metall-elementet gir oss muligheten til å gi slipp på det som ikke lenger har verdi for oss, som gir rom for noe av større betydning. Når vi gjenkjenner kjernen i noe, får vi tak på det som er av virkelig og evig verdi. Organene knyttet til metall-elementet er lungene og tykktarmen.

Høst.jpeg

Vann-elementet

Dette er vinterens energi. Det representerer den mest grunnleggende livsenergien, som er bærer av menneskets iboende muligheter. Her har alt sitt opphav og finner sin avslutning. Vann-elementet gir oss evnen til å hvile, til å samle krefter, akkurat som vinteren er hvilefasen i naturen. Gjennom det finner vi kraft, tilpasningsevne og vilje til å gjennomføre det vi har satt oss fore. Det gir oss også instinktive ferdigheter til å mestre utfordringer og til å overleve. Her finner vi evnen til å møte og gå igjennom frykt, emosjonen i vann-elementet. Organene knyttet til vann-elementet er nyrene og blære.

Ute_på_isen_ved_BB.jpg
Acupuncture close up
Behandlingen

Behandlingen

Den første konsultasjonen tar ca. 1 1/2 - 2 timer. Her går vi gjennom dine symptomer, livsstil, familieforhold, historie, samt ulike kroppslige systemer (søvn, appetitt, fordøyelse osv). Å få vite litt om deg og hvem du er, er avgjørende for hvordan vi tilpasser behandlingen på best mulig måte. I tillegg innebærer den første konsultasjonen en fysisk undersøkelse. Påfølgende behandlinger tar ca. 60 minutter. Vi setter alltid av tid til samtale i starten av timen. 

Ch´i, livsenergien, går blant annet gjennom 12 hovedbaner, også kalt meridianer. Hver bane assosieres med et funksjonsområde og organ. Langs energibanene er det en rekke akupunkturpunkter. Behandlingen utføres ved at sterile, veldig tynne engangsnåler føres inn i enkelte av disse punktene. På denne måten kan energien enten stimuleres eller roes ned. Ofte benyttes også moxa (burot) for tilføring av varme på akupunkturpunktene. Moxa er helt fri for virkestoffer. 

Prisen for første konsultasjon med samtale og kartlegging er kr 1350,-. Påfølgende behandlinger er kr 750,-. Avbestilling av time må skje minimum 24 timer i forveien virkedagen før. 

Om meg

Litt om meg

​​​Jeg heter Eivor Jahren Kjus, er født 11. juli 1970, vokste opp på Konnerud i Drammen og flyttet til Asker i 1991 da jeg traff mannen min Torbjørn. Vi giftet oss i 1995 og har to barn sammen, Ingvild (01) og Ola (03), i tillegg til katten vår Gråpus og hunden vår Susie. Vi bor på Engelsrud i Asker.

Jeg liker å være ute i naturen hele året rundt, går tur på beina og på langrenn og er glad i å svømme. Alltid som mosjonist. Jeg føler meg heldig som har flere vann, skogen og skiløyper rett utenfor ytterdøra der jeg bor. De siste årene har jeg utordret meg selv med kajakpadling, hockeyskøyter på vannene og kveldsturer på ski med hodelykt. Jeg har sunget i Askerkoret Back in Business siden 2003. Vi har konserter m/band noen ganger i året. En kjær hobby ellers er fotografering.

Min bakgrunn er allsidig med juss-studier, sekretærutdanning og førskolelærerutdanning med fordypning i barnevern. Jeg har jobbet i mange år innenfor disse sektorene. Men det var først etter at jeg ble 40 at jeg våget å følge drømmen om å bli akupunktør. Jeg har tatt den 3-årige utdannelsen min ved AFEA (Akademi for fem element akupunktur) i Oslo https://www.akupunkturskole.no. Jeg har også ett-årig grunnfag i vestlig medisin ved TUNMED (Tunsberg medisinske skole) https://tunmed.no/

Jeg har alltid vært opptatt av mennesker, ulike personligheter og fundert mye på hvorfor vi er som vi er. Da jeg fant fem element akupunktur-studiet, følte jeg at alt falt på plass og at jeg kom "hjem". Jeg er opptatt av alternative behandlingsformer og at vi er mer enn vår fysiske kropp. Jeg føler meg veldig priviligert som får mulighet til å jobbe med dette fremover og ønsker deg velkommen til min praksis. 

Bildegalleri
Dikemark Vinter.jpg

 

Bildegalleri

Jeg tok over driften i 2019 og har mitt behandlingsrom i den gamle Direktørboligen på Dikemark. Dette er et stort ærverdig hus med sjel fra 1900-tallet, som ligger i naturskjønne omgivelser ved Verkensvannet i Asker. 

Boligen kalles Blått Blikk og her er et kreativt atelier-/galleri fellesskap med kunstnere. Det holdes utstillinger med åpent hus 3-4 ganger i året. I tillegg holdes ulike kreative kurs. 

 

I tillegg til akupunktur holder jeg også på med fotografering. Områdene rundt Dikemark er et yndet motiv hele året rundt. Det er en grunn til at Dikemark sykehus ble lagt til akkurat dette vakre og fredelige stedet. Huset og omgivelsene i seg selv er en kilde til balanse, healing og restitusjon. 

Her er noen bilder fra Direktørboligen/Blått Blikk og omgivelsene rundt Dikemark.

Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre, dagen i dag den kan bli vår beste dag

Erik Bye

Kontakt

Kontakt

For timebestilling, mer informasjon eller om du vil ta en prat: velkommen til å ta kontakt!

Meldingen din er sendt!

bottom of page